informacje o psychologii, jej historii, podziale i kierunkach.


Psychologia

Psychologia i życie człowieka. Historia psychologii oraz kierunki w psychologii.

Psychologia

psychologia

 
 

Psychologia jest nauką mającą bardzo długa przeszłość, ponieważ przez ponad 2000 lat problematyką psychologiczną zajmowali się filozofowie i czasami filozofujący lekarze, pisząc specjalne traktaty lub poświęcając część obszernych prac zagadnieniu duszy, która rozumiana jako niematerialny byt, stanowiła przedmiot dociekań psychologicznych.
Jednakże psychologia mimo długiej przeszłości ma krótka historię. Dopiero pod koniec XIX wieku wyodrębniono ja jako samodzielną dyscyplinę naukową, a pojęcie "duszy" zastąpiono pojęciem "psychiki", będący w zasadzie empirycznym odpowiednikiem tradycyjnej ontologicznej duszy.

Rozważania z zakresu psychologii ograniczały się do analizy i charakterystyki zjawisk, procesów psychologicznych i różnorodnych stosunków między nimi, a zjawiskami fizycznymi i fizjologicznymi, bez eksponowania ich ontologicznego podłoża.

Do dnia dzisiejszego wykształciło się bardzo wiele rodzajów psychologii, np.
Psychologia materialistyczna marksistowska ujmuje psychikę jako czynności mózgu regulujące stosunki organizmu z otaczającym światem poprzez działanie w tym świecie.
Psychologia analityczna sformułowana przez C.G. Junga który rozumiał libido jako ogólna energię życiową, a jego dynamikę ujmował w analogi do układów fizjologicznych.
Psychologia dziecka to część psychologii ontogenicznej obejmujący okres życia człowieka od urodzenia do 12 - 14 roku.
Psychologia handlowa jest gałęzią psychologii pracy, zajmującą się psychologicznymi aspektami zawodu sprzedawcy, zainteresowaniami nabywców, towarami i sposobem sprzedaży.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Inne strony z ciekawymi publikacjami:
Kwestionariusz osobowy wzór dla kandydata na pracownika. Przepowiednie Nostardamus-a na rok 2012. Pogoń Szczecin informacje o drużynie piłkarskiej